FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2019 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas)

 

2018 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 m. gruodžio 31 finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 METŲ III KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2018 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas)

 

2018 METŲ II KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2018 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas)

 

2018 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2018 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2018 m. I ketv. (20-ojo VSAFAS 4 priedas)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas)

 

2017 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaitos pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

 

2017 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2017 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2017 m. I ketv. (20-ojo VSAFAS 4 priedas)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas)

 

2016 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

2016 m. gruodžio 31 d. (pasibaigusių metų) Finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2016 METŲ III KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2016 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2016 m. III ketv. (20-ojo VSAFAS 4 priedas)

 

2015 METŲ III KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2015 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2015 m. III ketv. (20-ojo VSAFAS 4 priedas)

 

2015 METŲ II KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2015 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2015 m. II ketv. (20-ojo VASAFAS 4 priedas)

 

2015 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2015 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jo pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20-ojo VSAFAS 4 priedas)

 

2014 METŲ III KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2014 metų rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2014 m. III ketv. (20-ojo VSAFAS 4 priedas)

 

2014 METŲ II KETVIRČIO  FINANSINĖS ATASKAITOS

2014 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2014 m. II ketv. (20-ojo VSAFAS 4 priedas)

 

2014 METŲ I KETVIRČIO  FINANSINĖS ATASKAITOS

2014 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2014 m. I ketv.

 

2013 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2013 m. informacija pagal veiklos segmentus (25-ojo VSAFAS priedas)

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (8-ojo VSAFAS 1 priedas)

Finansavimo sumų likučiai (20-ojo VSAFAS 5 priedas)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas)

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis (4-ojo VSAFAS 1 priedas)

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (12-ojo VSAFAS 1 priedas)

Informacija apie išankstinius apmokėjimus (6-ojo VSAFAS 6 priedas)

Pagrindinės veiklos kitos pajamos (10-ojo VSAFAS 2 priedas)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 2 priedas)

Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis (5-ojo VSAFAS 2 priedas)

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis (17-ojo VSAFAS 13 priedas)

 

2013 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 mn. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2013 m. III ketv.

 

2013 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis 

Finansavimo sumos pagal šaltinš, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2013 m. II ketv.

 

2013 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinš, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2013 m. I ketv.

 

2012 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis (2-ojo VSAFAS 2 priedas)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis (3-iojo VSAFAS 3 priedas)

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis (4-ojo VSAFAS 1 priedas)

2012 m. informacija apie išankstinius apmokėjimus (6-ojo VSAFAS 6 priedas)

2012 m. atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (8-ojo VSAFAS 6 priedas)

2012 m. pagrindinės veiklos kitos pajamos (10-ojo VSAFAS 2 priedas)

2012 m. ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (12-ojo VSAFAS 1 priedas)

2012 m. nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (13-ojo VSAFAS 1 priedas)

2012 m. informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) nacionaline ir užsienio valiutomis (17-ojo VSAFAS 13 priedas)

2012 m. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20-ojo VSAFAS 4 priedas)

2012 m. finansavimo sumų likučiai (20-ojo VSAFAS 5 priedas)

2012 m. informacija pagal veiklos segmentus (25-ojo VSAFAS priedas)

 

2012 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2012 m. III ketv.

 

2012 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2012 m. II ketv. aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. birželio 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2012 m. II ketv.

 

2012 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2012 m. I ketv. aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2012 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. kovo 31 d. duomenimis

MIR.LT   © 2019