VADOVO DARBOTVARKĖ

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 27 d. direktorė Ilona Kazlauskienė atostogauja. Ją pavaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Donata Gurčinienė.

MIR.LT   © 2019