DARBUOTOJAI

 IMG_20161111_0002 VARDAS, PAVARDĖ  PAREIGOS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

TELEFONAS,

EL. PAŠTAS

Ilona Kazlauskienė

Gyvenimo aprašymas

Direktorė

Direktoriaus pareigybės aprašymas

II vadybos kvalifikacinė kategorija, psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, vadybos ir verslo administravimo kvalifikacinis laipsnis ilona.log@splius.lt

8 652 06680

(8 41) 55 27 44

 

 

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

TELEFONAS,

EL. PAŠTAS

Donata Gurčinienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Lina Abraitienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Laima Bagarauskienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Jurgita Baranauskienė Judesio korekcijos mokytoja

Judesio korekcijos mokytojo pareigybės aprašymas

Mokytoja metodininkė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Toma Bielskienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Renata Česnauskaitė Socialinė pedagogė

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Jūratė Gedminienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Romualda Geriksonienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Vaida Jančenkovienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Gitana Grunskienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Vyresnioji logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Monika Jackūnienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Vida Jankevičienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Logopedė metodininkė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Kristina Janušaitė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Gražina Janušienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Janina Kasparienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Vyresnioji logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Diana Kazlauskienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Angelija Klapatauskienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Logopedė metodininkė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Daiva Kvietkauskienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Vyresnioji logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Sigita Leliukienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Janina Monstavičienė Meninio ugdymo mokytoja

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji mokytoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Skaistė Momkuvienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

 Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Violeta Račkauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Liljana Rimkienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Audra Rimkuvienė  Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Aušra Rumbutienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Vyresnioji logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ieva Saikuvienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Vyresnioji logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Jūratė Saudargienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Vyresnioji logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ieva Marčiulionytė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Vida Mockuvienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji mokytoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Aurelija Dargevičė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Simona Azlauskienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Loreta Venskienė Raštinės administratorė

Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Marija Martinkienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Gražina Butautienė Specialioji pedagogė

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Algimantas Jasinaukas Kompiuterinių sistemų inžinierius

Kompiuterinių sistemų inžinieriaus pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Anželika Puzačiova Vyr. virėja

Vyr. virėjo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Violeta Šedaitienė Virėja

Virėjo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ona Pociūnienė Virėja

Virėjo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Irena Šenešeuckienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Lolita Plaušinaitienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Danguolė Jocienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Gintarė Kučinskaitė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Jolanta Miknevičienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Daiva Andriejauskienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Jolanta Babiškienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Raminta Vanagaitė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Dalia Baliutavičienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Romasis Klovas Kiemsargis

Kiemsargio pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Angelė Žiauberienė Valytoja

Valytojo pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Eugenijus Onaitis Darbininkas

Darbininko pareigybės aprašymas

logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

MIR.LT   © 2018