ISTORIJA IR TRADICIJOS

ISTORIJA

 

Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsikūrusi Lieporių mikrorajone šalia Lieporių parko.
1979 m. atidarytas bendrosios paskirties lopšelis-darželis Nr. 33 Lieporių g. 4, kuriame taip pat veikė dvi grupės sutrikusios kalbos vaikams.
1982 m. lopšelis-darželis Nr.33 perorganizuotas į Logopedinį darželį Nr 33, jame paliktos jau veikiačios logopedinės grupės, dar 5 logopedinės grupės kartu su pedagogais perkeltos iš lopšelio-darželio Nr. 25. Nuo 1982 m. darželyje ugdomi vaikai, turintys kalbos, kalbėjimo, kitos komunikacijos sutrikimų. Logopediniam darželiui iki 2002 m.vadovavo vedėja Birutė Spūdienė.
2005 m. Šiaulių logopedinis darželis pervardintas į Šiaulių logopedinį lopšelį-darželį.

 

 

DARŽELIO HIMNAS

 

Aš Saulės mieste gyvenu

Mano darželyje smagu

Džiaugias tėvelis ir  mamytė

Ir šypsena veidely švyti.

 

Pried.:

Čia su garsiukais išdykauju

Ir su žodeliais čia draugauju

Linksmai jie ant lupyčių šoka

Tegu sau šoka kaip tik moka.

 

Užaugti didelis žadu

Gražiai kalbėti ketinu

Ir nepamiršti to takelio

Kuris vingiavo į darželį.

 

Pried.:

Čia su garsiukais išdykauju

Ir su žodeliais čia draugauju

Linksmai jie ant lupyčių šoka

Tegu sau šoka kaip tik moka.

 

 

TRADICIJOS

 

Projektas “Rudens takučiu” (parodos, vaišių dienos, išvykos, šventinis koncertas) – spalio mėnesį.
“Advento spiralė” – gruodžio mėnesį.
Amatų dienos ir Kaziuko mugė “Gurgu gurgu į Kaziuko turgų” (susipažinimas su verpimo, mezgimo, lėlių gamybos amatais, vaikų darbelių paroda-pardavimas) – kovo mėnesį.
Šeimos šventė – gegužės mėnesį.
Kiekvieną pavasarį kartu su Lieporių bendruomene dalyvaujame Lieporių parko švarinimo talkoje.
MIR.LT   © 2017