PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje:

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur.
Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas: 

Grupės 1
maitinimas (pusryčiai arba pavakariai
1
maitinimas (pietūs)

 

2
maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)
3
maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai)
4
maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)
Lopšelio grupės  0,42 Eur 0,85 Eur  1,27 Eur 1,69 Eur 1,92 Eur
Darželio ir priešmokyklinės grupės 0,48 Eur 0,96 Eur 1,44 Eur 1,92 Eur 2,15 Eur

 

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai ) per dieną.  Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos. Vaikai, pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas augantys šeimose, patiriančioje socialinę riziką, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

       Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą. Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo galimybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.
       Atlyginimas už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje už praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.
       Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) gali būti atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą arba atlyginimas mažinamas 50 procentų ir kitais nenumatytais atvejais atskiru Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
       Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas vaiko išlaikymo už einamąjį mėnesį atlyginimas, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį.
        Atlyginimo už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje skolos iš tėvų (globėjų) išieškomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 
 
 
Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašas
 
MIR.LT   © 2018