PROGRAMOS, PROJEKTAI

Mūsų darželyje ugdymo proceso metu ugdomos visos vaiko kompetencijos, ypač daug dėmesio skiriama komunikavimo kompetencijai. Kasdieninės veiklos metu pedagogai nuolat koreguoja vaikų kalbą.

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis:

 

VIZIJA

Nuolat besimokanti ir tobulėjanti organizacija.

Ugdytiniai – laimingi, reikšmingi, reikalingi savo šeimai, bendraamžiams, visuomenei.

Šeima – ugdymo partnerė.

Įstaiga atvira Šiaulių miesto visuomenei, šviečianti pedagogus, tėvus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, klausimais.

 

 MISIJA

Sudaryti optimalias sąlygas ugdytis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos bei įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinių ir kitų negalių, mokymosi sunkumų dėl sulėtėjusios raidos ir teikti kokybišką ugdymą aktyvinant komandinį darbą.

 

FILOSOFIJA

Mylėti kiekvieną vaiką tokį, koks jis yra.

Akcentuoti vaiko gebėjimus, bet ne negalę, atsižvelgti į vaiko prigimties galias, sudaryti sąlygas šioms galioms atsiskleisti.

Formuoti visuomenėje aiškią ir neišskirtinę nuomonę apie vaiką su negalia.

 

PROGRAMOS IR PROJEKTAI

 

Tarptautinė programa „Zipio draugai”
Logopedinio lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupės nuo 2002 m. dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai”. Šios veiklos tikslas – padėti vaikams pažinti ir suprasti savo jausmus ir elgesį, išbandyti ir perimti naujus emocinio atsako ir elgesio būdus. Vaikai mokomi įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti savo jausmus ir apie juos kalbėti, išbandyti ir taikyti būdus, kurie padeda pasijusti geriau, o taip pat padėti kitiems vaikams arba suaugusiems, turintiems kokių nors sunkumų. Vaikystėje įgiję gebėjimą įveikti sunkumus, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik vaikystėje, bet ir paauglystėje bei suaugus.

 

Prevencinė programa ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija”

Programos tikslas – ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako. Kasmet vyksta spektakliai vaikams ,,Blogiuko ir geručio nuotykiai”, bendraujama su policija, kinologais. Organizuojamos akcijos ,,Savaitė be patyčių”.

 

Projektas ,,Kreatyvinės terapijos elementų taikymas, inscenizuojant pasakas su tėvais”
Pasakos ugdo vaiko sugebėjimą klausytis, tylėti, atsipalaiduoti, persikūnyti į kitą asmenį, skatina kurti dialogus, dekoracijas, moko draugiškumo, gerumo, drąsos. Į kreatyvinės pasakų terapijos užsiėmimus įtraukiami ir tėveliai. Vaikai, vaidindami kartu su tėveliais, labiau atsipalaiduoja, drąsiau kalba, įsijaučia į savo vaidmenį.

 

Projektas „Pasakėlių kūrimas bei inscenizavimas”

Tęstinis projektas „Pasakėlių kūrimas bei inscenizavimas” vykdomas nuo 2004 m. kovo mėnesio. Projektą vykdo „Meškiukų” grupės pedagogai ir ugdytiniai. Projekto metu siekiama ugdyti vaikų vaidybinius gebėjimus, kalbą, kūrybiškumą. Auklėtiniai patys seka, inscenizuoja, kuria pasakėles, naudodami savo pasigamintas priemones. Kiekvieną savaitę pasirenkama savaitės temai artima pasaka, numatomos įvairios pasakėlių kūrimo ir inscenizavimo formos (pvz.: lėlių teatras, šešėlių teatras, kaukių teatras, stalo teatras ir t.t.).

 

MIR.LT   © 2017