TEIKIAMA PAGALBA

Vaikams, kurie turi kalbėjimo, kalbos ir kitus sutrikimus, sumažėja galimybės bendrauti, neretai sulėtėja ir kitų psichinių procesų raida bei asmenybės vystymasis. Siekiant sutrikimų šalinimo efektyvumo būtina sudaryti sąlygas vaikų fizinių ir psichinių galių plėtojimui.
Vienas svarbiausių vaiko ugdymo principų – ugdymo kompleksiškumas ir visapusiškumas. Visavertę vaiko asmenybės raidą laiduoja įvairių žmonių (tėvų, pedagogų, bendraamžių ir kt.) įvairių aplinkų (šeimos, mokyklos, kt.), skirtingų ugdymo sričių (pažinimo, komunikacijos, socialinės ir kt.) suderinimas. Taigi iškyla darbo komandoje poreikis, išryškėja sutelktų, kryptingų pastangų būtinybė. Tik bendros visų pedagoginės sąveikos dalyvių pastangos įgalina siekti pilnavertės vaiko kognityvinės, emocinės, socialinės ir kitokios brandos.

Todėl Logopediniame lopšelyje-darželyje suburta specialistų – logopedų, auklėtojų, meninio ugdymo pedagogo, judesio korekcijos mokytojo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo komanda, dirba siekdama bendro tikslo.

Logopedai šalina vaikų kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus. Jie  kasdien teikia intensyvią logopedo pagalbą.

DSC_0575

DSC_0529

DSC_0652

Specialusis pedagogas padeda vaikams, kurie turi pažintinių procesų (suvokimo, dėmesio, atminties, mąstymo) problemų.

DSC_0447

Socialinis pedagogas padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).

DSC_0597

Sutrikusios kalbos vaikams, turintiems įvairių pusiausvyros, laikysenos (pilnapadystės ir kt.), judėjimo problemų, padeda judesio korekcijos mokytojas.

DSC_0066_ Jurga

DSC_0031_Jurga

Meninio ugdymomokytojas lavina muzikinius vaikų gebėjimus, puoselėja etnokultūrą.

 

Vienas svarbiausių lopšelio-darželio uždavinių yra laiku pašalinti sutrikimus ir parengti vaiką mokytis bendrojo ugdymo mokykloje.

2017-aisiais metais iš 23 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių į bendrojo ugdymo mokyklų pirmąsias klases išleidome 18 ugdytinių, į specialiąsias ugdymo įstaigas – 5.

2016-aisiais metais iš 25 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių į bendrojo ugdymo mokyklų pirmąsias klases išleidome 19 ugdytinių, į specialiąsias ugdymo įstaigas – 6.

2015-aisiais metais iš 24 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių į bendrojo ugdymo mokyklų pirmąsias klases išleidome 19 ugdytinių, į specialiąsias ugdymo įstaigas – 5.

2014-aisiais metais iš 26 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių į bendrojo ugdymo mokyklų pirmąsias klases išleidome 21 ugdytinį, į specialiąsias ugdymo įstaigas – 5.

2013-aisiais metais iš 25 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių į bendrojo ugdymo mokyklų pirmąsias klases išleidome 18 ugdytinių, į specialiąsias ugdymo įstaigas – 7.

2012-aisiais metais iš 25 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių į bendrojo  ugdymo mokyklų pirmąsias klases išleidome 21 ugdytinį, į specialiąsias ugdymo įstaigas – 4.

 

 

MIR.LT   © 2019