TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo etapai

 

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

MIR.LT   © 2019