TVARKŲ APRAŠAI IR KITA DOKUMENTACIJA

Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio darbuotojų veiksmų ir ugdytinio tėvų (teisėtų ugdytinio atstovų) informavimo, ugdytiniui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas

 

Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio pedikuliozės profilaktikos tvarkos aprašas

 

Vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų ataskaita 2018 m.

 

Vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų analizė 2018 m.

 

Vaikų priėmimas, dienos rėžimas

 

MIR.LT   © 2019