VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio darbuotojų veiksmų įtarus ugdytinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

 

Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

 

Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

 

Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio 1-3 m. ir 4-6-m. amžiaus grupių pusryčių-pietų-vakarienės valgiaraštis

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-998

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-769

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

 

 

ŠIAULIŲ LOGOPEDINIO LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO  TVARKOS  TAISYKLĖS

 

ŠIAULIŲ LOGOPEDINIO LOPŠELIO-DARŽELIO ETIKOS KODEKSAS

MIR.LT   © 2018