VIEŠIEJI PIRKIMAI

Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio 2019 m. viešųjų pirkimų planas

 

Viešųjų pirkimų registras 2019 m.

 

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2018 metus

 

Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio 2018 m. viešųjų pirkimų planas

 

Viešųjų pirkimų registras 2018 m.

 

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2017 metus

 

Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio 2017 m. viešųjų pirkimų planas

 

Mažos vertės pirkimai 2017 m.

 

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita (2)

 

Viešieji pirkimai 2016 m.

 

Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio 2016 m. viešųjų pirkimų planas

 

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita

 

Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio 2015 m. viešųjų pirkimų planas

 

Įsakymas dėl Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusiomis galios

 

Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

 

Mažos vertės pirkimai 2016 m.

 

Mažos vertės pirkimai 2015 m.

 

 

MIR.LT   © 2019